Většinový volební systém ve Francii

Ve Francii funguje prezidentský politický systém, který se vychází ze silného postavení prezidenta a slabší role tzv. Národního shromáždění. Prezident je volen většinovým dvoukolovým systémem v přímých volbách, což je stejný systém, kterým byl zvolen Miloš Zeman.

Volby do Národního shromáždění probíhají na základě principu přímých většinových dvoukolových voleb v jednomandátových obvodech. V jednotlivých volebních obvodech je vždy celá řada kandidátů, vítězem v prvním kole se stává ten, kdo získal absolutní většinu hlasů (více než 50%) v případě, že se voleb účastnilo alespoň 25% oprávněných voličů.

Jestliže tyto podmínky nebyly splněny, tak se o týden později koná druhé kolo, do kterého postupují jen ti kandidáti, kteří získali nejméně 12,5% hlasů registrovaných voličů. Poté stačí vítězi tzv. relativní většina, tj. vítězí ten, kdo získá nejvíce hlasů bez ohledu na počet voličů.

Tento systém většinou funguje tak, že v prvním kole se snaží jednotliví kandidáti vystupovat sami za sebe, zatímco v druhém kole se uzavírají různé koalice a spojenectví.

V České republice funguje parlamentní politický systém, v němž má hlavní váhu poslanecká sněmovna, kde jsou zastoupeni kandidáti jednotlivých politických stran. V současné době není pravděpodobný přechod na prezidentský systém, přestože už se u nás konala přímá volba prezidenta.

Avšak z francouzského systému bychom mohli převzít většinový dvoukolový volební systém v jednomandátových obvodech. Na základě dosavadních zkušeností s volbami do poslanecké sněmovny by zatím nebylo nutné zavádět nějaká omezení ohledně procentuální účasti oprávněných voličů. V podstatě by se mohl kopírovat systém, kterým dnes volíme kandidáty do Senátu PČR.

Tým PVP