Otázky a odpovědi

Představa

Proč si myslíte, že právě změna volebního systému pomůže zlepšit poměry v ČR? 

Jsme přesvědčeni, že chování lidí silně ovlivňuje prostředí, situace a pravidla, podle nichž se rozhodují. Chceme-li změnit chování politiků, musíme změnit prostředí, v němž působí politické strany. Ty budou hledat dobré kandidáty, jen pokud je budou opravdu potřebovat k vítězství ve volbách. Kandidáti a poslanci budou v kontaktu s voliči a budou k nim cítit odpovědnost, pouze pokud přímo na nich bude záviset jejich politická budoucnost. Přímá volba poslanců (dále PVP) je tak nejlepší cestou ke změně chování politických stran a vstupu nových lidí do politiky.

Co si myslíte, že se změní? 

Dnes poslanci nevděčí za svou pozici voličům, ale těm, kdo je napíší na kandidátky. To jsou často zákulisní hráči, kteří pak prostřednictvím „svých“ poslanců ovlivňují zákonodárnou a výkonnou moc státu. Současný systém nevede poslance k tomu, aby „chodili se svou kůží na trh“ a hlásili se k své odpovědnosti. Byli tedy politiky v pravém slova smyslu. Nenutí je komunikovat s voliči, sdělovat své názory na palčivé politické problémy, nést osobní odpovědnost za důsledky svého rozhodování.

V systému PVP budou politické strany nuceny stavět dobré kandidáty, protože jinak ve svých  volebních obvodech neuspějí. Kandidáti budou nuceni vést kampaň, během níž voliči každého z nich poznají a naučí se vzájemně komunikovat. To je nezbytný předpoklad pro vytváření tolik potřebné osobní odpovědnosti.

Není důležitější změnit …. (chování lidí, fungování policie a justice, financování politických stran….)?

Změna volebního systému není samospasitelná. Je však relativně jednoduchým, praktickým krokem, který má jasný začátek a konec. Do politiky přivede osobnosti s jinými vlastnostmi a schopnostmi, což se projeví nejen ve změně jejich chování, ale také ve změně stylu stranické práce. Tato změna bude  symbolem obratu k lepšímu, dá lidem novou naději a začne měnit jejich vztah k politice.

Každý z nás má vlastní názory na to, co další je třeba změnit a jak. Na potřebnosti zavedení PVP se ale vzácně shodujeme.

Jakou máte konkrétní představu o nejlepší podobě volebního systému?

Necítíme se kompetentní hned nabízet detailní představu. Návrh nového volebního systému bude výsledkem odborné debaty politiků, politologů, právníků a dalších zainteresovaných. Trváme jen na jedné základní věci: každý poslanec musí být zvolen sám za sebe, nikoli na hromadné kandidátce politických stran. To předpokládá menší volební obvody.

Další je jen námětem pro odbornou diskusi: Pokládali bychom za praktické vyjít ze stávajících senátních obvodů a ty rozdělit na polovinu, což by vedlo k snížení počtu poslanců na 162. Posledního 163. poslance by mohli zvolit občané ČR žijící v zahraničí.

Co by se podle vašeho názoru mělo stát se Senátem?

I to bude věcí odborné debaty. Domníváme se, že by ji společně se Senátem měla vést až poslanecká sněmovna zvolená PVP.

Senát je již dnes volen většinovým volebním systémem a přesto požívá jen o něco větší důvěry než Poslanecká sněmovna. Není to argument proti PVP?

Mnoho lidí říká, že v Senátu je daleko konstruktivnější a věcnější atmosféra než ve Sněmovně. To, že se netěší mnohem větší důvěře je dáno tím, že mnoho lidí ho dosud nepřijalo jako instituci. Myslí si, že je zbytečný a proto mu nedůvěřují.

Proveditelnost

Kdy si představujete, že by měla změna proběhnout?

Zavedení PVP by měl Parlament ČR schválit tak, abychom v příštích volbách již vybírali poslance  podle nového systému.

Myslíte si, že to má nějakou šanci?

Rozhodně ano. Velká část politiků již ví, že současná situace je dlouhodobě stěží udržitelná. I oni cítí značný odpor k pokračování současných poměrů. Pokud k tomu budou cítit tlak společnosti a médií, tak změnu provedou, podobně, jako k tomu došlo u přímé volby prezidenta.

Odkud čekáte největší odpor?

Od těch, komu PVP zásadně zkomplikuje život. Od zákulisních hráčů, kteří si zvykli, že prostřednictvím několika svých poslanců drží pod krkem vládu. Od některých poslanců, jimž se nechce skládat účty svým  voličům, vyhovuje jim stát ve stínu za jejich politickými vůdci a většinou anonymní hlasování. Také od extremistických stran, kterým menší volební obvody znesnadní možnost prosadit reprezentanty radikálních okrajových názorů lidí rozptýlených v naší populaci.

Bojíte se odmítnutí?

Nejvíce se obáváme toho, že politické strany myšlenku PVP deklaratorně přivítají, ale pokusí s ji odehrávat do autu, utopit v nekonečných diskusích, podobně jako se to již léta děje s omezením poslanecké imunity.

Vztah ke stranám a politikům

Spolupracujete s nějakou stranou?

Ne. Nechceme vstupovat do politického boje, pomáhat jednomu týmu dostat míč blíže soupeřově brance. Chceme upravit pravidla tak, aby všechny týmy hrály férovější hru. Jsme připraveni mluvit s každým, kdo PVP podpoří.

S myšlenkou PVP již přišli někteří politici. Nenahráváte jim?

To, že se myšlenka změny volebního systému objevuje z různých stran nás spíše povzbuzuje, protože to ukazuje, že hodně lidí přemýšlí podobně jako my. Vítáme, že v ní politici různých stran vidí potenciál pro oslovení voličů. Ien v tom případě je má šance změnu prosadit. Odmítáme ovšem politiky, kteří by chtěli PVP zneužít jen jako volební heslo, bez skutečné snahy o její uskutečnění.

Chcete omezit současné politické strany? Přivést do politiky nové?

Ne. Budoucnost stran záleží na tom, jak se dokáží PVP přizpůsobit. Vyhrají ty strany, které postaví dobré kandidáty a povedou dobrou volební kampaň. Důvěra voličů ve stávající strany sice klesá, ale stále mají výhodu v existujícím zázemí, lidech, věrných voličích, známých osobnostech. Bude jen na nich, jak v novém systému uspějí.

Nezmenší PVP šanci na vznik nových stran?

PVP usnadní vstup osobností do politiky. Jestli toho dokáží využít malé  strany nebo se nezávislí kandidáti pak do nových stran sdruží,  bude na nich.

Rizika

Jste si vědomi toho, že PVP má i svá rizika?

Ano. Záleží na pečlivém nastavení detailů systému. Proto chceme, aby proběhla široká veřejná, odborná i politická diskuse o tom, jaká varianta většinového volebního systému by byla pro Českou republiku nejvhodnější. Zdaleka největším rizikem je další pokračování stávajícího způsobu politiky u nás.

Došlo by vůbec ke změně, kterou očekáváte? Lidé by přece nejspíše stejně volili podle strany, jejího kandidáta na premiéra a až pak podle lokálních kandidátů.

Jsme přesvědčeni, že se slabým kandidátem by ve volebním obvodu prohrála i silná strana. Naopak osobnost může vyhrát sama  či s podporou  malé strany. Jedním z hlavních předpokladů změny poměrů, je pro nás proměna stran, kterou přinese výběr skutečných osobností.

Nehrozí v menších volebních obvodech manipulace? Nakupování hlasů?

Tomu musí předejít zvolení vhodné formy hlasování a přísný dohled nad průběhem voleb.

Nepovede PVP k tomu, že  sněmovna bude plná individualistů, kteří se nebudou schopni domluvit?

Většinové volební systémy mají všude na světě opačný efekt, přináší  stabilnější většiny a vlády. Dnes je ve sněmovně 26 komunistických poslanců, kteří nejsou partnery pro žádnou koalici. Politickou nestabilitu a hrozbu korupčního jednání vytváří opakované drobení parlamentních stran a nárůst počtu odpadlíků a „turistů“ mezi poslaneckými kluby. Proti neustále nepřehledné a napjaté situaci vyvolávané návrhy na projevení nedůvěry vládě jsou zřetelně vyprofilovaní poslanci neochotní spolupracovat, ovšem pod veřejným dohledem voličů svého obvodu, malou hrozbou pro dobrou funkčnost systému.

Nehrozí, že by vítězná strana chtěla upevnit svou dominanci a snažila se ovládnout všechny státní instituce, jako se to nyní děje v Maďarsku?

Česká republika má silnou demokratickou tradici, a větší politickou kulturu než evropské země na východ od našich hranic. K tomu máme silný ústavní soud, nezávislá média a dynamicky se rozvíjející občanskou společnost. K tomu ještě přibude přímo volený prezident. Proto se neobáváme nastolení příliš silné vlády. Naším problémem v posledních letech jsou spíše slabé vlády zmítané vnitřními rozpory.

Nevedl by většinový volební systém k dlouhodobé dominanci dvou velkých stran, které by se spolu byly schopny domluvit na sdílení moci a tak i k prohloubení korupce?

Pravděpodobně ne, bude ovšem záležet na konkrétní přijaté volební variantě. Pozitivně by však ovlivnil chování politických stran. Určitě by nenapomáhal rozšíření korupce u nás. Jsme naopak přesvědčeni, že zvýšení kvality a osobní odpovědnosti poslanců by pomohlo zmenšit vliv zákulisních hráčů a obchodních zájmů na politiku.  Korupční chování stran by voliči rychle potrestali. Kroužkování ukázalo, že negativní volba je velmi účinná.

Vadou většinového volebního systému je jeho malá reprezentativnost, mnoho hlasů v něm propadá. Nepodlomilo by to dále důvěru v demokracii?

Naopak, jsme přesvědčeni, že PVP by podstatně posílila vztah mezi voličem a politikem a vytvořila tím předpoklad pro růst  důvěry lidí v politickou reprezentaci. Podle dubnového výzkumu CVVM důvěřuje Poslanecké sněmovně 12% obyvatel, zatímco často ostouzenému Senátu 21%. Domníváme se, že je to i díky efektům většinového volebního systému.

Iniciativa

Co doopravdy chcete?

To co otevřeně říkáme. Jsme si vědomi velké občanské odpovědnosti za vývoj v naší zemi. Vývoj po roce 1989 považujeme za pozitivní a ku prospěchu lidí. Je jasné, že řada věcí mohla proběhnout lépe, rychleji, poctivěji. Jsme ale vážně znepokojeni vývojem české politiky. Náš volební systém do poslanecké sněmovny nevede k volbě samostatných, sebevědomých, odpovědných osobností s morálním kreditem, kteří kvalitně hájí zájmy svých voličů. Proto jej chceme změnit tak, aby poslanci do PSP ČR byli voleni většinovým systémem v menších volebních obvodech.

Nemáme žádné skryté zájmy či agendu. Jsme si jen vědomi toho, že lidé kteří se nezajímají o politiku jí ponechávají v rukách těch, kdo se o ní zajímají.

Kdo stojí za iniciativou? Kdo jí financuje?

Pouze lidé, kteří jsou pod ní podepsaní. Zveřejníme všechny příjmy a výdaje naší kampaně. Nebudeme přijímat dary a podporu podniků, ale jen jednotlivých osob.

Máte vlastní politické ambice?

Ne, snažíme se zlepšit poměry, aniž bychom do politiky přímo vstupovali. Oceňujeme však každého slušného člověka, který se rozhodne věnovat svůj čas politice a veřejným aktivitám. Bez toho se nelze pohnout vpřed.

Jak si představujete další postup?

Počkáme na odezvu veřejnosti a reakci parlamentních stran. Pokud se odmítnou seriózně zabývat změnou volebního systému, tak budeme dále usilovně pracovat pro získání společenské podpory, která by je přesvědčila, že voliči žádají řešení neuspokojivých politických poměrů. Pokud se začnou změnou volebního systému seriózně zabývat, podpoříme je iniciací co nejširší otevřené diskuse.

Jako první krok bychom uvítali, aby byla ustavena společná komise vládní koalice a ČSSD pro změnu volebního systému. Podobně, jak učinili při prosazení přímé volby prezidenta. Druhým krokem by měla být změna ústavy umožňující následnou změnu volebního systému do sněmovny. To je možné provést velmi rychle. Pak by následovala otevřená odborná, politická a veřejná diskuse o změně volebního zákona. Na jeho schválení je čas do konce příštího roku.

Jaké budou vaše příští kroky?

Oslovíme předsedy parlamentních politických stran a předáme jim naši výzvu. Oslovíme všechny poslance a senátory a požádáme je, aby se změnou volebního systému začali seriózně zabývat. Současně budeme sbírat podpisy pod výzvu a přesvědčovat politiky, odborníky a veřejnost o tom, že změna volebního systému je dobrou cestou pro zlepšení života v ČR.