Novinky z Polska

Zatímco v České republice se diskuse o výhodách či nevýhodách většinového systému ještě ani pořádně nerozběhla, v sousedním Polsku je situace zcela jiná. Jak jsme vás již informovali, tak se během prezidentské kampaně v Polsku začalo také diskutovat o možné změně volebního systému. Ovšem nezůstalo pouze u diskuse či parlamentních jednání.

V polovině června podepsal současný prezident Komorowski výnos o konání referenda na počátku září, jehož součástí je také otázka, zda polští občané souhlasí se zavedením většinového volebního systému.

Následně se v denním tisku rozběhla diskuse, jaké výhody či nevýhody by mělo zavedení většinového volebního systému v polském politickém systému, který mnohem více posiluje postavení prezidenta než v České republice.

Většina diskutujících na jedné straně horuje pro změnu volebního systému, na straně druhé upozorňují na procesní problémy spojené s referendem (účast veřejnosti, další otázky v referendu, chybějící návrhy na změnu kompetencí atd.).

Zatím nelze předjímat výsledek referenda, ale již nyní lze přivítat, jak se situace v Polsku vyvinula.

Snad se od sousedů rychle poučíme!