Chci se přidat

Výzva za přímou volbu poslanců

Politický systém České republiky se dostává do krize. Dramaticky klesla důvěra lidí v politické instituce státu. Na této situaci se do značné míry podílí poměrný volební systém, který umožňuje, aby o kandidátech rozhodovali zákulisní hráči a sekretariáty politických stran.

Chceme proto zavést jiný volební systém, který umožní voličům hlasovat pro jednotlivé kandidáty. Politické strany tak budou přinuceny navrhovat do Poslanecké sněmovny skutečné osobnosti. Kandidáti samostatně se ucházející o přízeň voličů je budou muset přesvědčit osobním kreditem a schopností naslouchat spoluobčanům.

Vyzýváme proto poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby změnili ústavu a zavedli většinový volební systém, který se již osvědčil v zemích, jako jsou Velká Británie, Kanada či Francie. Vyzýváme je, aby vrátili naší sněmovně důstojnost a důvěru národa.